Balsošanu nodrošina voteon.eu
Visi bankas karšu maksājumi tiek nodoti bankai izpildei, nesaglabājot datus.
Atbalstīti tiek tikai VISA un MASTERCARD maksājuma karšu zīmoli.
Ja maksājums ar Visa, vai Mastercard neizdodas, pie maksājuma kartes izdevēj bankas pārliecinieties, ka Jums ir aktivizēta iespēja iepirkties internetā.
Maksājumi ar MAESTRO, AMEX, DINERS utt. netiek nodrošināti.

Voteon.eu nesaglabā nekādus bankas karšu datus t.s. vārdu, kartes numuru un drošības kodus.

Voting system is supported and developed by voteon.eu and can be integrated to any website.
All payments are processed via URL: project.voteon.eu

Only VISA and MASTERCARD are supported.
Brands like MAESTRO, AMEX,DINERS are not supported and transactions will be declined.

We do not save any personal data, all transmitted data is sent directly to bank to execute payments.

Visit voteon.eu for more